Hindoe Uitvaart verzorgt binnenkort ook uitvaarten in uitvaarten in Limburg en omstreken.(Prijzen 2021 komt nog)

Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen, alle gezindten en religies ongeacht waar en of men verzekerd is of niet vezekerd is.
Waar u ook verzekert bent wij nemen het kosteloos over!

Bel voor meer informatie!!